Soms wordt je opgeschrikt door het bericht dat die rustige jongen of meisje plotseling verbaal tekeer gaat of zelfs een gevecht aangaat. Er wordt van alles bedacht wat de oorzaak kan zijn!

Natuurlijk spelen omstandigheden een belangrijke rol bij iemands gedrag. Maar professor Bouts heeft gedurende zijn lange onderzoeken en bestudering van de Frenologie (schedelleer)geconstateerd, dat een bepaalde plek op de schedel van cruciaal belang is inzake het kwaad worden, het krijgen van woede uitbarstingen, het verbaal en fysiek in de aanval gaan en zelfs tot het doden van mensen.

Professor Bouts, mijn overleden leraar, c.q. Rhené Emmerich keek steeds naar twee breedtes als hij iemand van voor aankeek. Als eerste keek hij naar de afstand van vooroorpunt naar vooroorpunt. Inderdaad dat zijn de punten vlak voor je oren waar het kaakkopje scharniert.

Als die afstand breed is kun je zonder meer stellen dat die persoon een enorm sterk fysiek weerstandsvermogen heeft. Hij kan sneller recupereren uit vermoeidheid en stress. Hij zal zelden ziek zijn.

Als tweede keek hij naar de breedte van bovenoorpunt naar bovenoorpunt. Juist de plek vlak boven je oren. Als dat breed is betekent het dat de persoon een overdosis aan ontplofbare energie heeft. Hij noemt het “paroxismale energie”. Dat betekent dat die persoon onvermoeibaar door kan gaan met zware fysieke activiteiten. Het kan ook zijn dat die persoon plotseling aan iets begint en doorgaat totdat het karwei is geklaard. Al duurt het dagen en nachten.

Waarom noemt professor Bouts die plek ook “Vernietigingsdrang”?

Als je de tekening bekijkt die professor Bouts bij dit item heeft geplaatst zie je dat uit het punt “bovenoorpunt” een hele waaier te voorschijn komt van zaken die minder fraai zijn.

Hij gaat van “woede” tot zelfs “moord”.

Als de persoon op de plaats die bovenoorpunt wordt genoemd ook nog verdikkingen heeft, zeg maar echte bobbels of knobbels, dan is de plek “ontplofbare energie” ook nog uitgebreid met het begrip “vernietigingsdrang”.

Jij bent dan in staat om daadwerkelijk dingen, zaken maar ook mensen kapot te maken.

Kijk ook naar de vorm van andere kenmerken!

Natuurlijk is niet iedereen die grote breedtes en verdikkingen heeft a priori een brutaal, of wreed mens. Of zelfs een moordenaar.

Het is wel een feit dat mensen met deze breedtes en verdikkingen eerder in staat zijn die dingen te doen die de professor in de waaier heeft gezet.

Maar wij kijken naar het gezicht zoals getekend. Jij moet weten en goed onthouden dat bepaalde gelaatskenmerken het punt “vernietigingsdrang” kunnen versterken of kunnen afzwakken.

Kijk naar de kin. Deze is zwaar, sensueel, recht oplopend. Dit soort kin wordt een onverzettelijke en harde kin genoemd. Deze kin versterkt de plek vernietigingsdrang.

De onderlip is samengeperst en aflopend. Hieruit blijkt de misprijzende houding en instelling van de persoon. Maar ook de hardheid zoals de dunne lippen laten zien die aflopen, hetgeen betekent dat de persoon een negatieve instelling heeft. Deze mond versterkt de plek vernietigingsdrang.

De sterke arendsneus wijst op brutaliteit en een sterke wilskracht. In combinatie met de kin en de mond zegt deze neus dat de persoon zijn eigen wil boven alles stelt. Deze combinatie kan leiden tot woest dynamisme. Dus deze neus versterkt de plek vernietigingsdrang.

Het voorhoofd is klein, laag en de waarneming springt vooruit. Deze persoon gaat uit van wat hij ziet. Hij beziet de dingen enkel zakelijk en heeft geen inzicht in het hogere denken.

Dit voorhoofd versterkt de plek vernietigingsdrang.

Daar het voorhoofd meteen naar achteren gaat, mist het bovenhoofd een mooie koepelvorm.

Een mooie koepel duidt op het goed willen doen naar de medemens. Het altruïsme. Dat ontbreekt bij deze persoon. Hij heeft nagenoeg geen altruïsme.

Bij een mooie boog staat het hoogste punt van de boog voor de “veneratie” of godsdrang. Dat betekent dat een persoon met een mooie koepel gelooft in hogere waarden en normen. Dat ontbreekt ook bij deze persoon. Deze kenmerken versterken de plek vernietigingdrang.

Zijn achterhoofd is nagenoeg recht. Dat betekent dat deze persoon weinig of geen centra van liefdesgevoelens heeft. Een mooi bol achterhoofd heeft deze centra wel.

Dit versterkt de plek vernietigingsdrang.

Indien deze persoon in een situatie komt die hem niet aanstaat dan kan hij een gevaarlijk heerschap worden met alle mogelijkheden die professor Bouts in de waaier heeft geschreven.

Het is natuurlijk juist als wij steeds van het goede uitgaan maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.