Bertie Koussen

25 november 2021

“Wie niet luisteren wil moet voelen!”

“Dat zeg je tot dovemans oren!”

Enkele van de Nederlandse spreekwoorden over onze oren.

Maar Chinezen hebben buiten hun spreekwoorden (Confusius) ook termen die spreken over “oren die geluk brengen in jouw leven!”

Men spreekt letterlijk over oren die geluk brengen in jouw leven.

Hoe zien jouw oren eruit?

HEB JIJ OOK OREN DIE GELUK BRENGEN?

In de unieke leer van de Chinese Gelaatkunde wordt gewag gemaakt van o.a. vijf kantoren, die geluk brengen, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. De kantoren zijn: de wenkbrauwen, de ogen, de neus, de mond en de oren.

Mijn leraar Rhené Emmerich heeft uitstekend les gegeven en mij het volgende geleerd over de oren.

VORM OREN

Kijk bij de oren als eerste naar de vorm. “Geluksoren” hebben een mooie ronde vorm. Dat betekent dat de oorrand duidelijk aanwezig moet zijn en dat deze de ronde vorm geeft. De rand mag absoluut geen deuken, bulten, hoeken, inkervingen of andere vervormingen hebben. Een mooie, duidelijke en krachtige oorrand staat o.a. voor een goede bescherming tegen negatieve invloeden van je omgeving gedurende je leven.

OORRAND EN LEEFTIJDEN

Heel bijzonder is, dat de Chinezen aantonen, dat een mooie oorrand duidelijk aangeeft dat de eerste veertien levensjaren van een mens in alle redelijkheid heel goed en gelukkig zijn verlopen.

Bij mannen zijn de eerste zeven jaren van zijn leven te zien op de linker oorrand. De periode van acht tot en met veertien jaar is te zien aan de rechter oorrand.

Bij vrouwen begint men bij het rechter oor voor de eerste zeven levensjaren.  De periode van acht tot en met veertien jaar uiteraard op het linkeroor. In een latere column zal ik dit links en rechts gebeuren duidelijk uitleggen.

BINNENRAND OOR

De binnenrand van het oor mag niet als eerste zichtbaar zijn. Dat wil zeggen dat het binnen de buitenste oorrand moet liggen. Dit uiteraard gezien van de voorkant van de persoon. Dit wordt bij de Chinezen als “mooi” geclassificeerd en het is weer een stap verder bij het fenomeen geluk van de oren. Het voorgaande is tevens een duiding dat de persoon een rustig en stabiel karakter heeft.

Echter geprononceerde binnenranden duiden weliswaar op een sterk karakter maar tevens op een moeilijke en vaak onbegrepen persoon die vaker weerstand ondervindt in zijn leven.

DIKKE OORLELLEN PARELS VAN HET LEVEN

Bij de Chinezen is de oorlel van zeer groot belang! Kijk hiervoor naar de overbekende Boeddha beelden. Je ziet deze beelden alleen met mooie dikke oorlellen. Ze worden de parels van het leven genoemd en garanderen een lang, gelukkig en gezond  leven. Mensen met weinig of geen oorlellen moeten dit zien te compenseren met andere geluk brengende kenmerken van hun gezicht.

KLEUR EN PLAATS OREN

De kleur van het zichtbare binnenste deel van het oor moet glanzend parelmoer zijn. Donkere vlekken op deze plek zijn ongunstige tekenen met betrekking tot het orengeluk.

De juiste plaats voor geluksoren is tussen het einde van de wenkbrauwen en de onderkant van de neus. Ze mogen niet te hoog en niet te laag zitten.

Mooie oren staan “normaal” van het hoofd af. Dat wil zeggen geen flaporen en geen oren die aan het hoofd geplakt zitten.

FLAPOREN

Niet goed bij de Chinezen zijn afstaande oren. Het duidt op drukke en vaak overactieve mensen die in hun leven sneller te maken krijgen met oppositie en weerstand van de omgeving.

Oren die aan het hoofd geplakt zitten duiden op personen die vaak weinig of geen weerbaarheid tonen.

GROTE OREN

Grote tot zeer grote oren tonen aan, dat de bezitters zeer moedige mensen zijn. Daarentegen zijn bezitters van kleine oren niet zo moedig aangelegd. Zij zijn eerder voorzichtig in hun denken en doen.

Let wel dat geluksoren groot of klein kunnen zijn.

FROTOREN

Sommige mensen hebben zogenaamde “frot-oren”. Kijk op Google afbeeldingen naar de frot-oren van de Vlaamse wielrenner Tom Boonen. Verdiep je dan ook in de handel en wandel van onze Tom. Dan begrijp je waarom de Chinezen niet weg zijn van “frot-oren”.

Samenvattend kun je zeggen dat oren die geluk brengen in je leven er als volgt uit moeten zien:

 • Dit betekent mooi rond zonder enige vervorming.
 • Het oor moet goed vlezig zijn met een stevige mooie ronde oorrand en zeker met een mooie dikke oorlel.
 • De kleur van het zichtbare binnen gedeelte moet mooi glanzend parelmoer kleurig zijn.
 • De binnenrand mag niet uitsteken.
 • Het oor moet op de juiste positie liggen tussen einde wenkbrauwen en onderkant neus.
 • Geen flaporen en geen vastgeplakte oren.
 • Belangrijk is ook dat het oor geen vlekken of andere oneffenheden mag hebben.
 • Absoluut geen haren in en op de oren.
 • Het totale oor moet mooi van vorm zijn.

  Oren die geluk brengen in je leven vertellen vooral over je eerste veertien levensjaren en kunnen een teken zijn dat je verder een mooi en gelukkig leven gaat leiden.

  Heb je geen geluksoren dan hoef je nog niet te treuren. Misschien heb je wel gelukswenkbrauwen of geluksogen of een geluksneus of een geluksmond. In latere blogs kom ik hierop terug.