Gelaat- & karakterkunde

Jezelf & de ander helder zien

Goede en effectieve mensenkennis zal in veel intermenselijke situaties een zeer goede hulp zijn om zaken adequaat en succesvol op te lossen. Gelaat- en karakterkunde helpt je hierbij.

Ik help therapeuten en coaches om snel en nagenoeg foutloos fysieke en mentale klachten bij hun klanten op te sporen zonder voorafgaande kennis van de persoon.
Particulieren help en begeleid ik de sleutel te gebruiken die past op de deur van elk facet van hun leven. Zo word jij de beste versie van jezelf.

De beste versie van jezelf

De ervaring leert dat zelfkennis altijd leidt tot ontwikkeling, waardoor je leven verbetert en je omgeving ook

Ik ben er zeker van dat veel leed door zelfkennis voorkomen kan worden. Ik bied jou de mogelijkheid de beste versie van jezelf te worden, zodat je weer onbevangen als een kind in het leven staat.

Wie ben ik en waarom ben ik wie ik ben?

Vragen die ook mij bezig hielden. Gelaat- en Karakterkunde kunnen je hier op de volgende manieren antwoord op geven.

Frenologisch

Je erfenis tot 7 generaties terug, je omgeving en je IK (vrije wil) vormen de persoon wie je bent. Frenologisch (schedelkundig) zie je aan de vorm van het voorhoofd, bovenhoofd, achterhoofd en beide zijhoofden hoe de persoon denkt en handelt.

Gelaatkundig

Je gelaat het dashboard van jouw innerlijk laat dat ook zien. Je neus staat voor de wil en de kin voor de doekracht, de mond is de sluitspier van de ziel en de ogen de spiegels van de ziel. Het voorhoofd toont of iemand visueel/praktisch of verstandelijk is.

Kiembladenleer

De wetenschappelijke kiembladenleer toont hoe de in basis 3 typen mensen zich ontwikkelen. Je kijkt altijd naar de wisselwerking van de vermogens. Het doel van Gelaat-en Karakterkunde is meer begrip in jezelf en je medemens verkrijgen.

Jouw gelaat is het dashboard van je innerlijk

De toestand van je gezondheid is zichtbaar in het gelaat.

Bijvoorbeeld: De wallen onder je ogen verwijzen naar de toestand van de nieren. Dit kan erop wijzen dat relaties onder druk staan of verstoord zijn.

Hoe is je relatie met je partner, je kind, je ouders, je vrienden, je collega’s, je werkgever?

Ik ben ervan overtuigd dat de eeuwenoude leer van praktische Gelaat- en Karakterkunde en Numerologie een totaalpakket biedt om jou op een eenvoudige en gefundeerde manier inzicht te geven in jezelf en sturing te geven aan jouw leven.

Door toepassing van Praktische Numerologie en de vier vormen van Gelaat-en Karakterkunde zie ik meteen wat jij vanuit de erfenis van je ouders en voorouders hebt meegekregen en waarom jij bent wie jij bent, zowel karaktermatig als fysiek en mentaal. Gelaat- en Karakterkunde is toepasbaar in alle facetten van het leven.

Een prachtige tool op je levensweg omdat je overal en altijd met mensen te doen hebt.

Aanbod

Wat mij van andere Gelaatkundigen onderscheid is dat ik zonder voorafgaande kennis van de persoon tot een nagenoeg foutloze analyse kan komen. De volgende tools gebruik ik.

Open middag

Consulten

Workshop

Traject

Gratis overzichtslijst Betekenis getallen

Met de overzichtslijst heb je een fantastische Numerologie tool om snel beter inzicht te krijgen in de getallen. Ga je deze getallen herleiden dan kan je ontdekken waarom je dingen doet zoals je ze doet. Je leert niet alleen je eigen gedragingen en handelwijzen beter te plaatsen, maar ook die van mensen in je omgeving.